Infraestructures TICRuncall disposa de tècnics qualificats i de la millor tecnologia per complementar les nostres aplicacions CTI i de Helpdesk amb una infraestructura de xarxa, PBX, sistemes i comunicacions eficients i fiables.D'aquesta manera aportem als nostres clients una solució integral.


A continuació indiquem les diferents solucions i serveis que podem oferir als nostres clients en aquest àmbit:

  • Gateways i sistemes voip: Les xarxes de veu ip incorporen múltiples nous sistemes per a la integració amb xarxes i sistemes de veu commutada, i per garantir l'ús eficient de la capacitat existent de les connexions.
  • Centraletes IP: Sistemes avançats voip amb la tecnologia Asterisk i Cisco.
  • Switching veu-dades (QoS): sistemes de commutació de LAN per al desplegament de xarxes convergents, amb qualitat de servei, VLANs i sistemes PoE. Treballem amb Cisco preferentment o amb HP.
  • Networking & security: Routers i sistemes de seguretat lògica (Firewalls). El nostre partner en aquesta àrea és Cisco.
  • Telecomunicacions: Disposem d'acords amb empreses de renom per oferir als nostres clients serveis avançats de veu i dades.
  • Veu ip: Oferim serveis de transport de veu a tarifes molt competitives, així com serveis avançats de portabilitat numèrica.
  • Allotjament - Cloud: Podem oferir tots els nostres aplicatius en la modalitat de cloud, perquè vostè gaudi dels seus beneficis intrínsecs.
  • Serveis dades. Consulti amb els nostres especialistes.